Yhteystiedot ja jäseneksi pääseminen (Päivitetty 14.03.2024)

Kerhoon pääsee varmasti jäseneksi jokainen vanhoja mopoja kunnioittava henkilö, joka ihailee kyseisiä menovehkeitä tai henkilö, jolla on omistuksessa yksi tai useampi ajokuntoinen- tai työn alla oleva Tunturi tai muun merkkinen vanha mopo. Voit liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan, tai hallituksemme jäseneen, tai laittamalla yhteystietosi sivun alla olevaan hakemuslomakkeeseen.

 

Kerhoon pääset jäseneksi, jos hyväksyt yhdenkin seuraavista ehdoista:

– jäsenyys ei edellytä mopon omistamista, mutta ajeluihin osallistumista se helpottaa

– jäseneksi pääsee myös, jos kerhoon jo hyväksytty jäsen suosittelee

– kerhoon jäseneksi pyrkivältä pyydetään kuva, sekä tietoja omistamastaan moposta. (ei välttämätöntä)

–  SEKÄ Hyväksyt tietoturva lausekkeet/rekisteriselosteen tiedot. (Ehdot sivun alalaidassa)

– kavereita autellaan mopojen tiimoilla parhaan kyvyn mukaan

– harrastukseen suhtaudutaan aina positiivisella vakavuudella, hymynkare suupielessä ja pilke silmäkulmassa.

Tervetuloa mukaan Papattajiin ajelun ja hauskanpidon vuoksi!

Liittymisvuosimaksu on 25€, kertyneet varat käytetään juokseviin  ja yhteisten retkien virkistysmenoihin.

 

Vuosikokouksessa 14.03.2024 päätettiin jäsenmaksujen suuruudet , joten vuoden 2023 jäsenmaksu on 25 € ja kannattajajäsenmaksu 15 €.  Jäsenmaksun voi nyt suorittaa Papattajien tilille

FI06 5700 8120 3187 82    JA VIITENUMERO ON: 1025

Maksettuasi jäsenmaksun varmistat jäsenyytesi tällekin vuodelle aktiivisessa kerhossamme.

 

Huom! Lue ja hyväksy Rekisteriseloste.  Yhteystiedot löydät sivun alalaidasta ja pystyt myös lähettämään jäsenhakemuksen sieltä. Tämä on tehty turvallisuus syistä näin!

 

Rekisteriseloste!

 

Porin Seudun Papattajat Ry – Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Porin Seudun Papattajat ry jäsenrekisterille.

 

Rekisterinpitäjä:

Porin Seudun Papattajat Ry

Osoite: Purjeentie 2 B 8, 28190 PORI

Sähköpostiosoite: porinseudunpapattajat@gmail.com

 

Rekisterin yhteyshenkilö:

Porin Seudun Papattajat ry Jäsenrekisteri, porinseudunpapattajat@gmail.com

 

Rekisterin nimi:

Porin Seudun Papattajat ry jäsenrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet:

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Porin Seudun Papattajat ry jäsenen jäsenyyden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Jos jäsenen ja yhdistyksen välillä on laskutussuhde, asiakastietoja käytetään myös tähän tarkoitukseen. Porin Seudun Papattajat ry ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle. Jäsen voi kieltäytyä näistä tiedotteista Porin Seudun Papattajat ry:n jäsensivuilla omien asetustensa alta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen porinseudunpapattajat@gmail.com

 

Kaikki Porin Seudun Papattajat Ry:n jäsenet liittyvät yksilöinä yhdistykseen. Jokainen jäsen vastaa itse jäsentiedoistaan ja niiden ylläpidosta. Porin Seudun Papattajat ry käsittelee jäsenen tietoja toisen henkilön pyynnöstä vain kirjallisen valtakirjan perusteella. Tämä pätee myös silloin, kun henkilöjäsen pyytää samaan perheeseen kuuluvan jäsenen (aikuisen tai alaikäisen) tietojen käsittelyä.

 

Porin Seudun Papattajat ry käsittelee alaikäisten (alle 18v) henkilötietoja aina lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista; sekä pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että alaikäisen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin talletetaan ensisijaisesti seuraavat tiedot: jäsentyyppi, yritys, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, matkapuhelinnumero, muu puhelinnumero, sähköpostiosoite, salasana,  jäsenmaksun tila, jäsenkortin tila, sekä mahdolliset lisätiedot. Toissijaisesti jäsenyyden tila, mihin jäsenryhmään jäsen kuuluu, sekä jäsentietojen muokkaushistoria sisältäen maksutiedot ja tiedotteiden lähetystiedot. Myös tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, sekä viimeisin sisäänkirjautuminen jäsensivuille tallennetaan.

 

Verkkopalvelun käyttöehdot

 

Yleistä:

 

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Porin Seudun Papattajat ry:n ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Porin Seudun Papattajat ry:n ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla mm. yhtiön kotisivut, jäsensivut, markkinointiin tarkoitetut sivut tai Facebook-sivut. (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Porin Seudun Papattajat ry:n ylläpitämiin palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

 

Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua, edellytti palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

 

Rekisteröityminen:

Käyttäjä liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi.

 

Palvelun sisältö:

Porin Seudun Papattajat ry pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia, ja vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta, sekä kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa; sekä on milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

 

Porin Seudun Papattajat ry ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Porin Seudun Papattajat ry.n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Porin Seudun Papattajat ry ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Porin Seudun Papattajat ry vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

 

Palvelun käytettävyys:

Porin Seudun Papattajat ry tekee parhaansa, jotta palvelu olisi käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Porin seudun papattajat ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Porin seudun papattajat Ry ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

 

Porin Seudun Papattajat ry:llä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Sekä pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

 

Oikeudet:

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat Porin Seudun Papattajat ry:n tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

 

Käyttäjän oikeus käyttää palvelua:

Käyttäjä saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Porin Seudun Papattajat ry:n palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. Porin Seudun Papattajat ry:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan tai lain vastaisesti, taikka liiketoiminnan häirintään.

 

Käyttäjätunnus ja salasana:

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Porin Seudun Papattajat ry:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen porinseudunpapattajat@gmail.com. Saatuaan Porin Seudun Papattajat ry kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa. Porin Seudun Papattajat ry:llä on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Porin Seudun Papattajat ry ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

 

Henkilötiedot:

Käyttäjän tulee antaa Porin Seudun Papattajat rylle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Porin Seudun Papattajat ry:lle. Porin seudun papattajat Ry:llä on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Porin Seudun Papattajat ry:n käyttäjärekisteriin. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Porin Seudun Papattajat ry:llä on oikeus lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa. Käyttäjä ei voi kieltää Porin Seudun Papattajat ry:tä lähettämästä palvelun käyttöön tai käyttäjän yhdistysjäsenyyteen liittyviä tärkeitä tiedotteita (oikeutettu etu).

 

Tietoturva:

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

 

Porin Seudun Papattajat ry säilyttää kaikki käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Porin Seudun Papattajat ry järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Porin Seudun Papattajat ry ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

 

Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet:

Käyttäjä vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

 

Evästeet, IP-tiedot ja linkit toisiin WWW-sivustoihin.

 

Katso Evästekäytäntömme.

 

Palvelusta perittävät hinnat:

Porin Seudun Papattajat ry:n tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Porin Seudun Papattajat ry voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

 

Maksaminen:

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun Porin Seudun Papattajat ry. palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Porin Seudun Papattajat ry:llä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

 

Maksukehotus:

Porin Seudun Papattajat ry:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Porin Seudun Papattajat ry:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset. Ja on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä, sekä oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

 

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus:

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Porin Seudun Papattajat ry:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Porin Seudun Papattajat ry ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

 

Ylivoimainen este:

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Porin Seudun Papattajat ry:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Porin Seudun Papattajat ry ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä kotisivuillaan ja jäsenille tekstiviestillä heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

 

Käyttöehtojen muuttaminen:

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Porin Seudun Papattajat ry:n ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Porin Seudun Papattajat ry on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

 

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen:

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Porin Seudun Papattajat ry:n kirjallista suostumusta.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen:

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Satakunnan käräjäoikeudessa. Käyttäjällä (luonnollinen henkilö) on kuitenkin oikeus nostaa kanne Porin Seudun Papattajat ry:n jäsentä/ryhmää vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Käyttäjällä (luonnollinen henkilö) on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

 

Sovellettava laki:

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Evästekäytäntömme

 

Porin Seudun Papattajat ry – Evästekäytäntö:

Porin Seudun Papattajat ry käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja mahdolliseen tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

 

Evästeiden sisältö:

Evästeiden avulla seurataan muun muassa palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Myös käyttäjän IP- ja verkko-osoite tallentuu evästeiden avulla. Evästeet tallentavat tietoa myös laitteen käytöstä ja käyttötavoista, esimerkiksi käyttäjätunnuksen, valitun käyttökielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Eväste muistaa nämä tiedot eikä käyttäjän tarvitse määrittää niitä aina erikseen verkkopalvelussa käydessään.

 

Evästeiden avulla Porin Seudun Papattajat ry pyrkii tekemään palveluistaan yhä parempia ja kehittämään niitä siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kunkin käyttäjän yksilöllisiä tarpeita ja toiveita niin sisällön kuin mainonnan suhteen. Evästeiden avulla on mahdollista luoda yksilöllisiä suosituksia ja tunnistaa kiinnostusalueita. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös yhdistää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin tietoihin paremman käyttökokemuksen mahdollistamiseksi.

 

Analysointi:

Käytämme evästeitä verkkosivujen ja sähköisten palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty verkkosivullemme.

 

Markkinoinnin kohdistaminen:

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä. Voimme liittää evästeiden avulla saatua tietoa käyttäjästä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin esimerkiksi tietoihin käytössä olevista palveluista lain sallimassa laajuudessa.

 

Kolmannet osapuolet:

Myös ns. kolmannet osapuolet kuten mainostajat saattavat hyödyntää ja kerätä evästeiden avulla kerättyjä tietoja kohdistaakseen mainontaa. Käytämme verkkopalveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analytics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä.

 

Evästeiden poistaminen tai esto:

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Porin Seudun Papattajat ry:n palveluiden toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Porin Seudun Papattajat ry:n tarjoamia verkkopalveluja.

 

IP-tiedot:

Porin Seudun Papattajat ry:n jäsenrekisterissä ja verkkosivuilla vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat automaattisesti niille varattuun lokiin. Lokia käytetään tilastointitarkoituksiin ja virheselvityksiin. Lokiin on pääsy vain Porin seudun papattajat Ry:n henkilöstöllä.

 

Linkit toisiin www-sivustoihin:

Porin Seudun Papattajat ry:n ylläpitämillä sivuilla voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille. Porin Seudun Papattajat ry ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, turvallisuudesta, eikä kyseisillä sivuilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Sivustollamme voi olla myös sosiaalisen median toimintoja kuten Facebook Like nappi. Nämä toiminnot voivat kerätä sinulta tietoa kuten IP osoitteesi sekä tiedon millä sivuilla olet vieraillut ja ne voivat lisätä evästeen selaimeesi. Näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet joita kukin toiminto käyttää.

 

Yhteystiedot:

PORIN SEUDUN PAPATTAJAT

sähköpostilla: porinseudunpapattajat@gmail.com tai kuvat.papattajat@gmail.com

puhelimitse:  Raimo Sabell puh.044-9805724

Voit myös täyttää Hakemuksen lomakkeen avulla

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Ps. Laitatko puhelin numerosi vielä viestiin niin tiedämme ottaa sinuun yhteyttä. Kiitos.